❤❤

صنعت داروسازی را خلع سلاح کرده ای!

لورازپام؛

دیازپام؛

کلونازپام!

و هیچ کدام خاصیت یک

“شب بخیر”

ساده 

“تـــو”

را ندارند…

اشتراک گذاری این مطلب!

❤❤


   [ غَم بر سَرِ غَم ريخته آنجا كه منم ]

اشتراک گذاری این مطلب!

❤❤

مثل یک کودکِ لجباز فقط می گویم 
من تو را 

باز تو را

باز تو را می خواهم …

اشتراک گذاری این مطلب!

❤❤

برکه ی چشمان من رویای باران دیده بود

صورت ماه تو را چون ماه تابان دیده بود
خنده میزد پنجره با چشم بسته ، در حیاط 

خواب حوض آبی و ماهی وگلدان دیده بود

اشتراک گذاری این مطلب!

❤❤

هر بیت که از چشم تــو افتاد غزل شد

هر مسئله ای در خم ابروی تو حل شد
ای تـــــاجِ سرم دختر زیبای شمالی

تو آمدی و نام سرم تاج محل شد …

اشتراک گذاری این مطلب!