آرشیو برای: "دی 1396, 17"

❤❤

هر چند  رهـایی ز قفس  قسمت ما نیست آن نیست که برهم نزنم  بال و پری چند… بیشتر »

❤❤

آن طبیبی که مرا دید و ندادم دارو خوب داند که دوای دل من        دیدار است … بیشتر »

❤❤

روی بنمای … جمال از تو و ” قربان ” از من …! بیشتر »

❤❤

مــن از خدا ڪه  تو را آفرید  ممنونم … بیشتر »

❤❤

این سینه هوای یار میخواهد خب بی تـاب شده،قرار میخواهد  خب لبـخند که میزنی لبـت میشکفد ما هم دلمان انار میخواهد خب! بیشتر »

❤❤

قانعم،    بیشتر از این،چه بخواهم از تۅ؟ گاه گاهی         که کنارت بنشینم کافیست بیشتر »

❤❤

آدم ها دو دسته اند : تويی که دوستت دارم … و  بقیه ! بیشتر »

❤❤

دل از دست داده ام با هر لبخند تو … بیشتر »

❤❤

ما را به خود کردی رها  شرمی نکردی از خدا اکنون بیا در کوی ما  آن دل که بردی باز ده… بیشتر »

❤❤

سیر نمیشود نظر، بس که لطیف منظری😍 بیشتر »
 
موتور جستجوی امین