آرشیو برای: "دی 1396, 19"

❤❤

مییرم این روزهــا نام تورا آرام تر تا بمانم در شمار عاشقان گمنام تر نیستی فرصت برای درد دل کردن کم است درد دل باشد بـرای دردهایی عـام تـــــر بیشتر »

❤❤

خواهم از خَلق نهانتـ ڪنم اما چہ ڪنم؟ ڪہ تو #خورشیدے و اخفاےِ تو نتوان ڪردنـ… بیشتر »

❤❤

آنچنان جای گرفتی#تُ به چشم و دلِ من که به خوبانِ دو عالم             نظری نیست مرا…! بیشتر »
 
آموزش فتوشاپ